Municipal

 

Fons Municipal Ajuntament Vilafranca del Penedès

El Fons de l'Ajuntament és relativament recent, ja que va patir pèrdues documentals importants durant la guerra del Francès i les Carlinades. Les dates extremes de la documentació van des de 1804 fins a l'actualitat. 

Està constituït per documentació de qualsevol naturalesa i suport, generada o rebuda pels serveis de l'Ajuntament, els seus Patronats i les empreses municipals, en l'exercici de les seves competències i funcions. El número total de metres custodiats a l'Arxiu és de 1595.

Inicialment el fons municipal es localitzava en diferents dependències de l'edifici Consistorial i fins i tot en d'altres. Fou l'any 1983, a partir del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament, quan el fons es diposità a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès (ACAP), des d'on es realitzaria el tractament tècnic i la seva difusió.

Per a la seva gestió s'utilitzava un inventari realitzat l'any 1947, que posteriorment fou ampliat per l'ACAP. L'any 2006 l'Ajuntament reforçà el servei i al 2015 es crea el Servei d'Arxiu Municipal amb personal propi, que treballa conjuntament amb l'ACAP.

Accessibilitat