Administració electrònica

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedes està immers en la seva modernització, s'enfronta a un canvi de model organtizatiu amb la implantació de l'Administració electrònica.

L'e-administració es basa en una combinació d'innovació tecnològica, de reorganització administrativa i una millora continuada dels serveis que s'ofereixen als ciutadans, empreses i organitzacions.

Aquestes premisses requereixen d'un treball multidisciplinari, on han d'abocar-se diferents perfils professionals, tenint una major implicació els juristes, tecnòlegs i gestors de documents, tots ells responsables de dur a terme amb èxit el disseny i implantació de l'administració electrònica.

En aquest punt, el servei d'arxiu treballa per garantir que tota documentació que genera l'administració estigui inclosa en el sistema i que aquesta sigui fiable i autèntica. 

Accessibilitat