Presentació

L’Arxiu Municipal és el servei especialitzat en la gestió de la documentació municipal i del seu tractament arxivístic.
Les principals funcions són les de facilitar i garantir l'accés a la documentació i informació, així com difondre el patrimoni documental dels Fons municipals de Vilafranca del Penedès.

Amb aquesta finalitat es treballa en:

 • Dissenyar, organitzar i vetllar pel Sistema de Gestió Documental.
 • Implementar i mantenir el Quadre de Classificació Municipal.
 • Elaborar el catàleg de tipologies documentals.
 • Elaborar el catàleg de procediments.
 • Col·laborar en la implementació de l'Administració Electrònica.
 • Coordinar i impulsar el Portal de Transparència.
 • Estructurar els procediments d'accés a la informació, en qualsevol suport.
 • Elaborar els instruments de descripció per a l'accés als documents: catàlegs, inventaris, esquema de metadades.
 • Elaborar el calendari de conservació i eliminació de documents.
 • Preservar el patrimoni documental municipal.
 • Gestionar el propi arxiu (dipòsits i espais de consulta).
Accessibilitat