Preguntes freqüents

Qui pot accedir a la documentació?^

Els continguts dels fons municipals són accessibles a tothom. L'aplicació dels límits al dret d'accés, vindrà donada per la llei o per raons de conservació.

Com puc accedir als serveis que ofereix l'Arxiu?^

Per accedir als serveis de l'Arxiu cal identificar-se amb el DNI o qualsevol altre document identificatiu i donar-se d'alta com usuari.

Puc sol·licitar informació per correu o telefònicament?^

Sí, el personal de l'arxiu atendrà les consultes dels usuaris. 

També es poden realitzar mitjançant l'apartat "Contacte" d'aquesta web.

Quin tipus de documentació puc consultar?^

Tota la documentació dels fons que es custodien, i que no estigui afectada per restriccions d'accés. 

Puc sol·licitar en préstec la documentació?^

Únicament el personal dels serveis de l'Ajuntament podrà sol·licitar en préstec la documentació del fons municipal.

Puc sol·licitar reproduccions dels documents que disposa l'Arxiu? S'apliquen taxes?^

Sí es pot sol·licitar reproduccions de documents, sempre que l'accés sigui lliure i el seu estat de conservació sigui bo. 

S'aplicaran les taxes que determinin les ordenances fiscals municipals o les ordres del Departament de Cultura de la Generalitat, en funció de l'ens públic que dugui a terme la reproducció.

Es pot realitzar fotografies dels documents consultats?^

Sí, tota documentació d'accés lliure pot ser reproduïda per aquest mitjà.

Accessibilitat