Accés a la informació

La consulta presencial de la documentació municipal es podrà realitzar a la sala de consulta de l'ACAP, seu de l'Arxiu Municipal de Vilafranca del Penedès . 

La consulta és lliure i gratuïta per a tots els majors de 16 anys degudament acreditats.

Es limitarà l'accés a aquella documentació que tingui alguna restricció legal o estigui exclosa pel seu estat precari de conservació.

Accessibilitat